Medicinsk kvalitet

Udvælgelse af kvalificerede radiologer

Telekonsults radiologer rekrutteres og udvælges på grundlag af deres uddannelse, erfaring og subspecialer. Deres cv samt 2 referencer kontrolleres, ligesom deres autorisation, certificering og kriminelle baggrund kontrolleres. Endelig udvælger vores medicinske konsulent de bedste kandidater.

Onboarding og introduktion

Før den nye radiolog begynder sit arbejde, deltager han/hun i et onboarding-program, hvor Teleconsults arbejdsmetoder, rapporteringsprotokoller og forskellige it-platforme forklares. Desuden forklares vores superviseringsprogram for medicinske og ikke-medicinske præstationer for den nye kandidat. En måned efter arbejdsstart afholdes opfølgningsmøde, hvor radiologen kan give feedback om de første arbejdsoplevelser samt stille spørgsmål til nye arbejdsmetoder eller til vores kvalitetssikringsprogram.

Kvalitetssikring

I begyndelsen af ansættelses superviseres den nye radiolgs arbejder for at sikre kvaliteten af beskrivelserne. Det foregår ved en anden læsning af tilfældigt udvalgte beskrivelse i løbet af de første seks måneder. Disse stikprøver foregår udover vores standard medicinske revisioner og præstationsvurderinger som er beskrevet nedenfor.

Revisioner og præstationsvurderinger

På bagrund af vores kvalitetssikringsprogram overvåges radiologersnes beskrivelse løbende ved hjælp af interne revisioner. Er der uoverensstemmelse, udarbejdes der et tillæg, og er det klinisk relevant, informeres hospitalet straks. Efterfølgende bliver læringspunkterne sendt tilbage til den enkelte radiolog. Med jævne mellemrum reflekterer vores medicinske konsulent og Medical Quality Group over de indkomne resultater og definerer ændringer, forbedringer eller forebyggende foranstaltninger, hvor det er relevant.. Resultaterne meldes retur til de henvisende hospitaler hvert kvartal. Eventuelle afvigelser, som de henvisende klinikere rapporterer, analyseres og anvendes ligeledes til at forbedre kvaliteten af vores beskrivelser.

Læring

Ved gentagne uoverensstemmelser eller ved medicinsk hændelse (f.eks. en fejl), der indebærer et muligt læringselement bliver altid taget op af den lægefaglige konsulent og læringspunkter videreformidles til radiologerne i form af periodiske undervisningssessioner. I akutte tilfælde sendes straks en e-mail til alle radiologer med information om hændelses. Hvad skete og hvad kan de lære af det.

Samarbejde radiologer imellem

Vi stræber efter at skabe et tillidsfuldt og behageligt arbejdsforhold, da vi er af den opfattelse, at radiologer, der føler sig både værdsat samt godt behandlet leverer et bedre stykke arbejde. Vi holder kontakt gennem regelmæssige individuelle møder og giver derved radiologerne mulighed for at give udtryk for deres tilfredshed med deres arbejde generelt, IT-systemerne, planlægningen samt den operationelle og tekniske support. De forslag, ideer og anden feedback, som vi modtager på disse møder, er uvurderlig for os. Uden den kunne vi ikke forbedre os og gøre Teleconsult til den bedste partner samarbejdspartner.

Jeg er forholdsvis ny i virksomheden men jeg oplever Teleconsult som et fantastisk sted, hvor jeg kan udvikle mig gennem et fleksibelt og afslappet arbejdsmiljø. Det er en virksomhed, som har en klar retning og en tydelig plan for fremtiden. Jeg værdsætter at være en del af noget, som har en positiv indvirkning på menneskers helbred.

Dr. Aleksandrs Ribakovs - Medical Lead UK

Teleconsult definerer klare Key Performance Indicators for medicinske kvalitet, leveringstider, planlægning, IT-sikkerhed og support. Disse Key Performance Indicators kommunikeres tydeligt på uge- eller månedsbasis til kunderne.

Natascha Smits - Quality & Compliance Manager

Kompetencer og kvalitet er essentielt. En nøjagtig, tydelig og nuanceret radiologisk beskrivelse er patientens ret. I min rolle som lægefaglig chef er målet at sikre et arbejdsmiljø, hvor dygtige kollegaer hjælper hinanden gennem vidensdeling og faglig udvikling. Sådan bidrager vi sammen til den bedst mulige sundhedsydelse.

Dr. Karl Johan Issacsson - Medical Director

Operationel kvalitet

Beskrivelser til tiden

Både vores kunder og deres patienter er afhængige af, at vores beskrivelser leveres rettidigt. Teleconsult vigtigste opgave er at undgå forsinkede beskrivelser pga manglende kapacitet eller It-problemer. Det gør vi ved at have en grundig og effektiv planlægning af vores team af radiologer. Overvågning af sanmmed overvågning af og høj tilgængelighed af vores supportpersonale.

Maksimal støtte

Vores servicedesk er dit kontaktpunkt for alle spørgsmål og kommentarer. Service Desk-teamet videresender dig hurtigt til den rette drifts- eller it-ekspert, der kan besvare din medicinske eller tekniske forespørgsel.

Informationssikkerhed og databeskyttelse

Vi har i alle processer integreret et informationssikkerhedssystem som er i overensstemmelse med ISO 27001. Det har til formål at garantere cero patienthændelser i forbindelse med tilgængelighed af information samt fuld integritet og fortrolighed. Backup-internetforbindelser, strømforsyninger og udstyr er tilrettelagt for alle kritiske processer. Alle relevante sikkerhedselementer, såsom kryptering, adgangskontrol og it-styring, revideres af eksterne parter. Datafortrolighed kontrolleres på samme måde og i overensstemmelse med alle relevante lokale bestemmelser om databeskyttelse og patientdata.