Rutine beskrivelser

Mere end 70 hospitaler og klinikker i Skandinavien, Storbritannien og EU har valgt Teleconsult som samarbejdspartner for hurtig levering af billeddiagnostiske beskrivelser af højeste kvalitet.

Vi er der, når I har brug for os

Med vores teleradiologiske løsninger har I altid adgang til lige netop den subspecialiserede radiolog, som I har brug for.

I bestemmer selv, hvor hurtigt

Beskrivelser leveres indenfor den af jer valgte tidsramme.

I kan altid stole på kvaliteten

For sikre den højeste kvalitet har vi implementeret kvalitetskontroller for alle processer - Fra rekruttering af radiologer til standardisering i beskrivelserne

Hurtig konfiguration og opstart

Vores IT-specialister sørger for hurtig og fejlfri forbindelse, så I kan sende opgaver helt sikkert til os

I kan fokusere på andre opgaver

Med ekstern hjælp til jeres til rutinebeskrivelser får I tid til andre vigtige opgaver.

Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig. Kontakt os.

Akutte beskrivelser

I akutte situationer kan I gøre brug af vores vagtlæger for hurtig rapportering.

Adgang til en subspecialiserede radioloer døgnet rundt, hele året rundt.

Vores akutberedskab betyder, at I på alle tider af døgnet har øjeblikkelig adgang til radiologer. Også når jeres egne radiologer har afsluttet deres arbejdsdag

Radiologer på tilkaldevagt i dagtimerne

Akutte undersøgelser beskrives af akkrediterede radiologer, der arbejder i dagtimerne i andre tidszoner

Hurtige svartider

I får svar inden for 20 minutter for polytraumer, 30 minutter for trombolyse / slagtilfælde og 60 minutter for alle andre akutte undersøgelser

Nøglen til succes er kommunikation

Opstår der en akut situation giver vores beredskabsteam pålidelig vejledning

Mindre arbejdspres

Afdelingens radiologer vil opleve et mindre arbejdspres, da behovet for at overarbejde formindskes. Det giver både et bedre arbejdsmiljø samt bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Tilfredse medarbejdere tiltrækker og fastholder de bedste talenter

Kontakt os, og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med akutte beskrivelser

Mammografi

Teleconsult er glade for at kunne annoncere, at vi nu tilbyder dedikerede radiologer til billeddiagnostik af kvinder med forskellige nationale akkrediteringer som en del af vores teleradiologitjeneste. I de seneste år har vores brystradiologer screenet over 2.000.000 mammografier for flere (nationale forebyggelses-) programmer. I dag omfatter vores udvidede tilbud rapportering for:

Screening af mammografier

Bryst-MRI

Få mere at vide om vores rapportering til for mammografi

Kliniske forsøg

Beskrivelser til dit kliniske forsøg

Vores tjenester omfatter;

Uafhængig central gennemgang (ICR) af medicinske billeder fra kliniske forsøg
Subspecialiserede radiologi- og billedanalyseeksperter
Brug af centraliserede og standardiserede vurderinger af medicinsk billedbehandling i de forskellige udviklingsfaser af nye lægemidler og biologiske lægemidler vokser år for år. Mere end 35 % af alle kliniske forsøg, der iværksættes af den farmaceutiske og bioteknologiske industri, har en komponent af medicinsk billeddannelse til vurdering af sikkerhed, effektivitet og/eller egnethed.
For at minimere variabiliteten i analysen af alle disse scanninger standardiseres vurderingen af billeddannelseskomponenten normalt så meget som muligt. I mange tilfælde bliver dette centraliserede arbejde outsourcet til højt specialiserede billeddiagnostiske Core Labs. Disse Core Labs skal have adgang til en stigende kapacitet af erfarne og behørigt certificerede radiologer til at analysere alle disse medicinske billeder fra kliniske forsøg.

Teleconsult tilbyder erfarne radiologer til en lang række terapeutiske indikationer, der involverer en lang række forskellige billeddannelsesmodaliteter og mange forskellige læsemetoder. Denne liste over kvantitative vurderinger omfatter, men er bestemt ikke begrænset til følgende onkologiske svarkriterier:

  • RECIST1.0/1.1
  • Cheson/Lugano
  • RANO/McDonald
  • Choi
  • PCWG2

Tøv ikke med at kontakte os, hvis din undersøgelse kræver en specifik metodologi. Vi vil uden tvivl kunne finde en erfaren og tilgængelig ekspert i vores stadigt voksende netværk af radiologer og nuklearmedicinske læger.

Hvis du ønsker de bedste eksperter til dit kliniske forsøg, bedes du kontakte os

Ambassadør på stedet

Som erfaren leverandør af teleradiologiske services forstår vi, at en af de største udfordringer, der skal overvindes, kan være den manglende kontakt mellem afdelingens og vores radiologer. Ideelt set ville vores radiologer være bekendt med jeres interne kultur, arbejdsform og måder at kommunikere på. Det ville gøre vores samarbejde endnu mere effektivt og “naturligt”.

For at bygge bro og i et forsøg på at gøre vores outsourcede service til en forlængelse af jeres afdeling, har vi udviklet vores unikke ambassadørprogram.

I praksis betyder det, at den radiologiske afdeling får tildelt en Teleconsult-ambassadør, som er udvalgt med udgangspunkt i netop jeres unikke krav.

En Teleconsult-ambassadør er en subspecialiseret radiolog, der fungerer som primær kontaktperson for den kliniske kommunikation mellem afdelingens og Teleconsults radiologer. Det er ambassadørens opgave at informere Teleconsult-radiologteamet om kulturen og specifikke arbejdsmetoder for at opfylde jeres rapporteringskrav optimalt. Desuden kan ambassadøren tilbyde support på regelmæssig basis. Vi kan også indføre flere ambassadører baseret på sub-speciale (roterende efter behov).

Nøgleelementerne i ambassadørprogrammet er:

  • Primært kontaktperson for henvisende læger og afdelingens radiologer
  • Kontaktperson for Teleconsult radiologer
  • Tilgængelighed på afdelingen til møder, rapportering og i forbindelse med træning af subspecialer
  • Tilvejebringelse af løbende relevant feedback
  • Overblik over og engagement i Teleconsults kvalitetssikringsprogram
Få mere at vide om vores ambassadører

Systemintegration

Vi er eksperter i integration. Vi stræber altid efter højeste niveau af operabilitet med vores kunders platform for at sikre adgang til tidligere billedbehandling og et pålideligt flow af rapporter til kundens systemer.

Til dagligt løser vores Integrationsarkitekter og ingeniører fra Meditecs  de mest komplekse udfordringer i forbindelse med fuld integration på tværs af radiologi og andre sundhedsplatforme. Meditecs er en del af Teleconsult Group og tilbyder ydelser til hospitaler, laboratorier, medicinal- og forsikringsselskaber.

Meditecs connect engine

Meditecs Connect Engine er et single point of access for dataforbindelse, interoperabilitet og samarbejde på tværs af sundhedsplatforme og -systemer. Få endnu mere udbytte af jeres nuværende platforme gennem problemfri interoperabilitet i samarbejdet med Teleconsult.

Meditecs integrations support

Vi integrerer problemfrit jeres sundhedsplatform med eksterne systemer.

Meditecs ekspertpanel

Let our experts help you leverage your system's capabilities using interoperability.

Få mere at vide om vores integrationstjenester