Elektiv rapportering

Mere end 70 hospitaler og klinikker i Skandinavien, Storbritannien og EU har valgt Teleconsult som samarbejdspartner for hurtig levering af billeddiagnostiske beskrivelser af højeste kvalitet.

Vi er der, når I har brug for os

Med vores teleradiologiske løsninger har I altid adgang til lige netop den subspecialiserede radiolog, som I har brug for.

I bestemmer selv hvornår

Beskrivelser leveres inden for en tidsramme, defineret af jer.

I kan altid stole på kvaliteten

For sikre den højeste kvalitet har vi implementeret kvalitetskontroller for alle processer - Fra rekruttering af radiologer til standardisering i beskrivelserne.

Hurtig konfiguration og opstart

Vores IT-specialister sørger for hurtig og fejlfri forbindelse, så I trygt kan sende opgaver til os.

I kan fokusere på andre opgaver

Med ekstern hjælp til jeres til elektive undersøgelser får I tid til andre vigtige opgaver.

Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig. Kontakt os.

Akut rapportering

I akutte situationer kan I gøre brug af vores vagtlæger for hurtig rapportering.

Adgang til en subspecialiserede radiologer døgnet rundt, hele året.

Vores akutberedskab betyder, at I på alle tider af døgnet har øjeblikkelig adgang til radiologer. Også når jeres egne radiologer har afsluttet deres arbejdsdag.

Radiologer på tilkaldevagt i dagtimerne

Akutte undersøgelser beskrives af autoriserede radiologer, der arbejder i dagtimerne i andre tidszoner.

Hurtige svartider

I får svar inden for 20 minutter for polytraumer, 30 minutter for trombolyse / slagtilfælde og 60 minutter for alle andre akutte undersøgelser.

Nøglen til succes er kommunikation

Opstår der en akut situation giver vores beredskabsteam pålidelig vejledning.

Mindre arbejdspres

Afdelingens radiologer vil opleve et mindre arbejdspres, da behovet for at overarbejde formindskes. Det giver både et bedre arbejdsmiljø samt bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Tilfredse medarbejdere tiltrækker og fastholder de bedste talenter.

Kontakt os, og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med akutte beskrivelser

Mammografi

Teleconsult er glade for at kunne annoncere, at vi nu tilbyder dedikerede radiologer til billeddiagnostik af kvinder som en del af vores teleradiologiske tjenester. I de seneste år har vores brystradiologer screenet over 2.000.000 mammografier i flere nationale forebyggelsesprogrammer. I dag omfatter vores udvidede tilbud inden for mammografi: 

Screening af mammografier

Bryst-MRI

Skriv til os og hør mere om vores rapportering inden for mammografi

Kliniske forsøg

Beskrivelser til dit kliniske forsøg

Vores tjenester omfatter;

 • Uafhængig central gennemgang (ICR) af medicinske billeder fra kliniske forsøg
 • Subspecialiserede radiologi- og billedanalyseeksperter

Brug af centraliserede og standardiserede vurderinger af medicinsk billeddiagnostik i de forskellige udviklingsfaser af nye lægemidler og biologiske lægemidler vokser år for år. Mere end 35 % af alle kliniske forsøg, der iværksættes af den farmaceutiske og bioteknologiske industri, har en komponent af medicinsk billeddannelse til vurdering af sikkerhed, effektivitet og/eller egnethed.
For at minimere variabiliteten i analysen af alle disse scanninger standardiseres vurderingen af billeddannelseskomponenten normalt så meget som muligt. I mange tilfælde bliver dette centraliserede arbejde outsourcet til højt specialiserede billeddiagnostiske Core Labs. Disse Core Labs skal have adgang til en stigende kapacitet af erfarne, certificerede radiologer til at analysere alle disse medicinske billeder fra kliniske forsøg.

Teleconsult tilbyder erfarne radiologer med forskellige subspecialiseringer, der involverer en lang række forskellige billeddannelsesmodaliteter og mange forskellige læsemetoder. Denne liste over kvantitative vurderinger omfatter, men er bestemt ikke begrænset til, følgende onkologiske svarkriterier:

 • RECIST 1.0/1.1
 • Cheson/Lugano
 • RANO/McDonald
 • Choi
 • PCWG2

Tøv ikke med at kontakte os, hvis din undersøgelse kræver en specifik metodologi. Vi vil uden tvivl kunne finde en erfaren og tilgængelig ekspert i vores stadigt voksende netværk af radiologer og nuklearmedicinske læger.

Hvis du ønsker de bedste eksperter til dit kliniske forsøg, bedes du kontakte os

Ambassadør på stedet

Som erfaren leverandør af teleradiologiske services forstår vi, at en af de største udfordringer, der skal overvindes, kan være den manglende kontakt mellem afdelingens og vores radiologer. Ideelt set ville vores radiologer være bekendt med jeres interne kultur, arbejdsform og måder at kommunikere på. Det ville gøre vores samarbejde endnu mere effektivt og “naturligt”.

For at bygge bro og i et forsøg på at gøre vores outsourcede service til en forlængelse af jeres afdeling, har vi udviklet vores unikke ambassadørprogram.

I praksis betyder det, at den radiologiske afdeling får tildelt en Teleconsult-ambassadør, som er udvalgt med udgangspunkt i netop jeres unikke krav.

En Teleconsult-ambassadør er en subspecialiseret radiolog, der fungerer som primær kontaktperson for den kliniske kommunikation mellem afdelingens og Teleconsults radiologer. Det er ambassadørens opgave at informere Teleconsults radiologteam om kulturen og specifikke arbejdsmetoder for at opfylde jeres rapporteringskrav optimalt. Desuden kan ambassadøren tilbyde support på regelmæssig basis. Vi kan også indføre flere ambassadører baseret på sub-speciale (roterende efter behov).

Nøgleelementerne i ambassadørprogrammet er:

 • Primær kontaktperson for henvisende læger og afdelingens radiologer
 • Kontaktperson for Teleconsults radiologer
 • Tilgængelighed på afdelingen til møder, rapportering og i forbindelse med træning i subspecialer
 • Tilvejebringelse af løbende relevant feedback
 • Overblik over og engagement i Teleconsults kvalitetssikringsprogram
Kontakt os og få mere at vide om vores ambassadører

System-integration

Vi er eksperter i integration. Vi stræber altid efter højeste niveau af driftskompatibilitet med vores kunders platform for at sikre adgang til tidligere billedbehandling og et pålideligt flow af rapporter til kundens systemer.

Til dagligt løser vores Integrationsarkitekter og ingeniører fra Meditecs de mest komplekse udfordringer i forbindelse med fuld integration på tværs af radiologi og andre sundhedsplatforme. Meditecs er en del af Teleconsult Group og tilbyder ydelser til hospitaler, laboratorier og medicinal- og forsikringsselskaber.

Meditecs connect engine

Meditecs Connect Engine er et single point of access for dataforbindelse, interoperabilitet og samarbejde på tværs af sundhedsplatforme og -systemer. Få endnu mere udbytte af jeres nuværende platforme gennem problemfri interoperabilitet i samarbejdet med Teleconsult.

Meditecs integrationssupport

Lad vores eksperter hjælpe dig med at udnytte dit systems potentiale ved hjælp af interoperabilitet.

Meditecs ekspertpanel

Lad vores eksperter hjælpe dig med at udnytte dit systems potentiale ved hjælp af interoperabilitet.

Få mere at vide om vores integrationstjenester