Vores løfte

Mængden og kompleksiteten i radiologi og billeddiagnostik vokser, og behovet for hurtige svartider er stigende. Teleradiologi – fjernrapportering af radiologiske undersøgelser – hjælper hospitalerne med at klare disse udfordringer. Ved hjælp af avanceret teknologi rapporterer vores subspecialiserede radiologer akutte og rutinemæssige undersøgelser 24/7 for hospitaler og klinikker i Europa, og hjælper det kliniske personale med at stille de bedste diagnoser for patienterne.

Teleradiologi er vores DNA

Med teleradiologi som kerneområde overtager vi dele af hospitalernes radiologiske undersøgelser og imødekommer den eksponentielt voksende efterspørgsel på andre tjenester såsom primære beskrivere til kliniske forsøg, radiologisupport på stedet og systemintegration.

Langsigtede relationer

Vi tror fuldt og fast på, at en langsigtet og god relation til vores radiologer sikrer den bedste patientbehandling. Derfor har vi særligt fokus på at fremme en familiær atmosfære og stærke teamrelationer.

Bliv inspireret og send os en besked

Medicinsk kvalitet

Udvælgelse af kvalificerede radiologer

Telekonsults radiologer rekrutteres og udvælges på baggrund af deres uddannelse, erfaring og subspecialer. Deres CV samt to referencer kontrolleres, ligesom deres autorisation, certificering og kriminelle baggrund kontrolleres. Endelig udvælger vores medicinske konsulent de bedste kandidater

Onboarding og introduktion

Før den nye radiolog begynder sit arbejde, deltager denne i et onboarding-program, hvor Teleconsults arbejdsmetoder, rapporteringsprotokoller og forskellige it-platforme forklares. Desuden forklares kvalitetssikringsprogram for den nye kandidat. En måned efter arbejdsstart afholdes opfølgningsmøde, hvor radiologen kan give feedback om de første arbejdsoplevelser samt stille spørgsmål til nye arbejdsmetoder eller til vores kvalitetssikringsprogram.

Kvalitetssikring

I løbet af de første par måneder af ansættelsen superviseres den nye radiologs arbejder for at sikre kvaliteten af beskrivelserne. Det foregår ved en gennemgang af tilfældigt udvalgte beskrivelser. Disse stikprøver foretages udover vores standard medicinske revisioner og præstationsvurderinger som er beskrevet nedenfor.

Revisioner og præstationsvurderinger

Som en del af vores kvalitetssikringsprogram vurderes radiologernes beskrivelse løbende ved hjælp af interne revisioner. Er der uoverensstemmelse, udarbejdes der et tillæg, og er det klinisk relevant, informeres hospitalet straks. Efterfølgende bliver læringspunkterne sendt tilbage til den enkelte radiolog. Med jævne mellemrum reflekterer vores medicinske konsulent og Medical Quality Group over resultaterne og definerer ændringer, forbedringer eller forebyggende foranstaltninger, hvor det er relevant. Resultaterne meldes retur til de henvisende hospitaler hvert kvartal. Eventuelle afvigelser, som de henvisende klinikere rapporterer, analyseres og anvendes ligeledes til at forbedre kvaliteten af vores beskrivelser.

Læring

Ved gentagne uoverensstemmelser eller ved medicinske hændelser (f.eks. en fejl), der indebærer et muligt læringselement, bliver sagen altid taget op af den lægefaglige konsulent og læringspunkter videreformidles til radiologerne i form af periodiske undervisningssessioner. I akutte tilfælde sendes straks en e-mail til alle radiologer med information om hændelsen i forhold til hvad der skete og hvad vi kan lære af det.

Samarbejde radiologer imellem

Vi stræber efter at skabe et tillidsfuldt og behageligt arbejdsforhold, da vi er af den opfattelse, at radiologer, der føler sig både værdsat samt godt behandlet, leverer et bedre stykke arbejde. Vi holder kontakt igennem regelmæssige individuelle møder og giver derved radiologerne mulighed for at give udtryk for deres tilfredshed med deres arbejde generelt, IT-systemerne, planlægningen samt den operationelle og tekniske support. De forslag, ideer og anden feedback, som vi modtager på disse møder, er uvurderlig for os. Uden den kunne vi ikke forbedre os, og gøre Teleconsult til den bedste samarbejdspartner.

Kompetencer og kvalitet er essentielt. En nøjagtig, tydelig og nuanceret radiologisk beskrivelse er patientens ret. I min rolle som lægefaglig chef er målet at sikre et arbejdsmiljø, hvor dygtige kollegaer hjælper hinanden gennem vidensdeling og faglig udvikling. Sådan bidrager vi sammen til den bedst mulige sundhedsydelse.

Dr. Karl Johan Isacsson - Medical Director

Teleconsult definerer klare Key Performance Indicators for medicinske kvalitet, leveringstider, planlægning, IT-sikkerhed og support. Disse Key Performance Indicators kommunikeres tydeligt på uge- eller månedsbasis til kunderne.

Natascha Smits - Quality & Compliance Manager

Operationel kvalitet

Beskrivelser til tiden

Både vores kunder og deres patienter er afhængige af, at vores beskrivelser leveres rettidigt. Teleconsult vigtigste opgave er at undgå forsinkede beskrivelser pga. manglende kapacitet eller IT-problemer. Det gør vi ved at have en grundig og effektiv planlægning af vores team af radiologer. Kommunikation, planlægning og kompetence ligesom vores IT-systemer og god support er afgørende for dette.

Maksimal støtte

Vores servicedesk er din indgang for alle spørgsmål og feedback. Service Desk-teamet videresender dig hurtigt til den rette drifts- eller IT-ekspert, der kan besvare dit medicinske eller tekniske spørgsmål.

Informationssikkerhed og databeskyttelse

Vi har i alle processer integreret et informationssikkerhedssystem som er i overensstemmelse med ISO 27001. Det har til formål at forhindre hændelser vedrørende patientsikkerhed, informationstilgængelighed samt fuld integritet og fortrolighed. Backup-internetforbindelser, strømforsyninger og udstyr er tilrettelagt for alle kritiske processer. Alle relevante sikkerhedselementer, såsom kryptering, adgangskontrol og it-styring, revideres af eksterne parter. Datafortrolighed kontrolleres på samme måde og i overensstemmelse med alle relevante lokale bestemmelser om databeskyttelse og patientdata.

Vores historie

Siden 2008 har Teleconsult samarbejdet med hospitaler, klinikker og myndigheder i Skandinavien, Holland og Storbritannien.

Teleconsult er opstået som følge af en fusion mellem Direct Diagnostic Alliance og Teleconsult Europe i 2020.
Med over ti års erfaring inden for teleradiologi har begge virksomheder udviklet individuelle best-practices, som i dag supplerer hinanden og skaber synergier på tværs af den nye organisation.

Med udgangspunkt i denne arv har Teleconsult udviklet sig til en virksomhed med mennesker, der anvender innovativ teknologi til at levere den bedste service for akut og rutinemæssige teleradiologisk rapportering.

Vores værdier er centreret omkring den idé, at den bedste medicinske kvalitet udspringer af et harmonisk forhold til vores læger og kunder. Vi bruger innovativ teknologi til at hjælpe med at fremme denne harmoni.

Vores værdier

 • Alle medarbejdere i Teleconsult har et kvalitetsfokuseret tankesæt og omfavner vores værdier.
 • Vi går den ekstra mil – for vores kunder og vores kolleger.
 • Vi værdsætter alle idéer og tilgange, ikke kun vores egne.
 • Vi sørger for, at alle vores aktiver behandles sikkert og forsvarligt.
 • Vi ved ikke alt. Derfor arbejder vi sammen med dig for at få så meget viden som muligt.
 • Vi er gennemsigtige; det, du ser, er det, du får.
 • Vi lytter og opfordrer til åben dialog på tværs af hele organisationen.
 • Vi hverken dømmer eller diskriminerer
 • Vi ved, at i fællesskab løfter vi bedre
 • Vi forstår opgaven, ved hvad der skal til, og hvordan det gøres.

2007

Etablering af Teleconsult Europe

2008

Første kunder bruger Teleconsults teleradiologiske tjenester

2009

Etablering af Direct Diagnostic Alliance

2009

Teleconsult Europe introducerer sin webbaserede PACS-platform, der gør det muligt for klinikker og radiologer at udveksle billedmateriale og rapporter.

2011

Teleconsult Europe har fået tildelt kontrakten for det hollandske brystkræftscreeningsprogram.

2012

Stadig flere klinikker i hele Europa og andre regioner tilslutter sig Teleconsult Europe for rapporteringstjenester af høj kvalitet.

2018

Teleconsult Europe udvider til Storbritannien og etablerer Teleconsult UK.

2020

Direct Diagnostic Alliance og Teleconsult Europe fusionerer og fortsætter nu sammen under Teleconsult-brandet.

2021

Teleconsult begynder at tilbyde on-call-tjenester fra sine kontorer i Asien og Stillehavsområdet.

2022

Telecsonsult starter akutte beskrivelser for europæiske hospitaler fra Bali, Indonesien.

2022

Teleconsult etablerer Teleconsult Danmark.

2023

Teleconsult starter akutte beskrivelser for europæiske hospitaler fra Auckland, New Zealand

2023

Teleconsult åbner kontor og rapporteringscentre i Malmø, Sverige

Vores medarbejdere

Medicinsk lederskab

Karl Isacsson

Medical Director

Specialised as a radiologist in 2009 and has been working at consultant level since, with experience from Scandinavia, UK and New Zealand. Joined Teleconsult to establish the on-call team in Bali and is now the Medical Director of Teleconsult.

Forvaltning

Martin Leger

CEO

Martin Leger, Managing Director and Co-Founder of DDA. Holds an MA Marketing Management degree from Griffith University, Australia and a BA Business degree from Lincoln University, United Kingdom. Martin accumulates years of business management experience from companies such as CBS, Jetix Europe and Telemedicine Clinic.

Erik de Grijs

CCO & Chairman

Erik de Grijs, Chief Commercial Officer, Chairman and Co-Founder holds an Ba. International Management from Amsterdam University of Applied Sciences and an MBA from the University of Plymouth. Erik has many years of experience managing cross border healthcare start-ups and scale ups.

Hans Geuens

CTO

Holds a MA Electronic Engineering degree form the Artesis University College Antwerp, Belgium and a BA Business Informatics degree from Karel de Grote University College, Belgium. Hans gathers years of experience in the healthcare IT sector, having worked for Telemedicine Clinic and AGFA Healthcare.

Agustin Corsi

Managing Director UK

As one of the founders of Teleconsult in the UK, Agustin, is Managing Director and leading our company's vision to revolutionize the way radiology services are accessed and delivered globally, with technology playing a central role in connecting patients and healthcare providers with specialised radiologists who can provide fast, accurate, and safe diagnoses.

Matthew Maple

Commercial Director UK

An experienced Commercial Director in the Healthcare sector Matthew is one of the founders of Teleconsult in the UK. Co-opting his role as Registered Manager with the Care Quality Commission he is passionate about the benefits of Healthcare evolving with Technology he strives to embody Teleconsults ethos of being a reliable colleague.

Rasmus Jakobsen

Managing Director Denmark

Rasmus holds a MA in Information Studies from the University of Aarhus along with a BA in History of Ideas. He has been working within the health care sector since 2007 and has a vast experience in management and business development. In addition to this Rasmus also is an trusted advisor to both doctors, clients and colleagues.

Rådgivende udvalg

Jo Nicholas

Board Director UK

Founder of the TXM Healthcare group since its inception in 2011 and is now the founder of TXM Teleconsult UK Ltd since 2018. She currently stands as Group Director. With over 21 year of experience in the Healthcare arena in the UK with extensive background in Recruitment Delivery, HR and Governance, as well as being a nominated person for our services with the CQC, Care Inspectorate and RQIA. Jo is on a mission is to provide a safe, tailored telemedicine service to all our clients and be a reliable colleague.

Gitte Leger

Rådgivande chef

Gitte has extensive experience both in the private and public sector, smaller national and larger international companies as well as being a professional board member. Gitte works, guides, and gives advice to increase collaboration, efficiency, and satisfaction in matters concerning our organization, personnel, and structure. She also collaborates with partners and suppliers in connection with our various operational projects. Gitte loves her grandchildren and enjoys writing texts and lyrics.

Personale og drift

Genta Banushi

HR & Operations Director

With over +10 years of work experience and an academic path, she is a specialist in business operations and management. Likes taking on new challenges and be there to set the right example for her team.

Sofia da Costa

Operations Manager

With a background from Stockholm in publishing and editorial advertising, Sofia is our Operations Manager and is responsible for the effective and successful management of Operations.
Werknemer 3

Damian Martuccio

Operations Manager

As the first employee of Teleconsult in the UK, I oversee the operational day to day tasks. With over 10 years of experience in the customer service industry, rapport building with clients and radiologist's is my bread and butter.

Anna Lennartsson

Operations Coordinator

Anna is one of our Operations Coordinators. Dedicated, professional and experienced within customer care service. Strong team worker with proven track records. Many years of experience from multinational companies with high volume of work and revenues.

Linn Claezon

Operations Coordinator

Originally from Sweden, since 7 years based in Barcelona. Great experience in the medical sector within sales support and customer service. Strong member in the service desk team here at DDA as an Operations coordinator with responsibilities regarding on-boarding and supporting our radiologists work during the on-call shifts.

Roben Cerbo

Operations Coordinator

With 4 years of service values cultivated in the service industry and a further 4 years of values and skills of supporting workflow developed in the travel industry, I offer operational support out of regular office hours. From railway to Teleconsult, bringing versatility, reliability and dedication into the team.

Matilda Mållberg

Operations and Quality Analyst

With good communication skills and understanding of the importance to maintain many things in the air at once Matilda on-boarded the Service Desk Operations Team with her positive attitude In hope of preserving the good service and keeping up the relationships with both hospitals and radiologists. From previous work experience and her academic history Matilda is a dedicated and competent person who sees new opportunities rather than problems.

Angelique Wallenborg

Operations Coordinator

As a part of the Service Desk team my main areas of responsibility are the on-call project, as well as handling discrepancies. During my free time I love to explore new restaurants and cafés, or to go outside of the city to enjoy nature and different beaches.

Iida Impilä

Operations Coordinator

Iida has a bachelor's degree in dance pedagogy from Stockholm University of the Arts. In the past she has worked in the field of education, social media and languages.

Davide Nyblom

HR Planning & Facility Manager

Davide likes to see opportunities, and with many years of experience working with co-partners and organizations from many different backgrounds, he now has the opportunity in his role as a Planning and Facility manager to assist his colleagues work go as smooth as possible so they are able to achieve a satisfying result.

Ida Glöde

Client Relations Manager Denmark

Ida is responsible for developing our business in Denmark. She has +10 years of experience in medical staffing and recruitment of radiologists for the Danish Health Care Sector. Her passion is developing longstanding relationships with both clients and doctors.
Werknemer 13

Ashley Smith

Operations Coordinator

Ashley has 20 years of Customer Service experience both in the UK and South Africa. Before starting with Teleconsult she worked in IT for 8 years.
Werknemer 11

Jon Priddle

Relationship and Recruitment Manager

Tine

Tine Fredberg

Recruitment and Operations coordinator

Tine maintains a close collaboration with both our clients and radiologists, building trusting relationships while ensuring smooth operations and communication. With 7+ years experience in the public sector in Denmark, she specializes in organizational development and recruitment. Outside of work, Tine enjoys hiking in the Catalan mountains and expanding her culinary horizons with the global cuisine.
Werknemer 10

Ricky Amin

Operations Coordinator

Ricky has 12+ years of experience in the luxury watches industry. His focus lies in driving new business and maintaining supplier relationships.
Leticia

Leticia Calva

Senior Medical Recruitment Consultant

Leticia, originally from Mexico and based in Barcelona, holds a Masters Degree in Human Resources Management and a vast experience working closely with highly subspecialized radiologists to help them find their dream job. She is passionate about the use of technology to benefit healthcare for people around the globe. Are you looking for your next adventure? Feel free to contact her, she is happy to help you.

Informationsteknologi

Fran Guillamon

IT System Integration Lead

Working in the medical imaging world since 2006. Giving support to the radiologists in several hospitals and becoming applications and integrations specialist after some years. Now helping our new customers integrate and perform training sessions for the new colleagues on our applications.

Alexander Blom

IT Support Engineer

With experience in both the Swedish and Spanish IT market, as well as a strong interest in helping others, Alexander works as a Technical Support Engineer in order to provide excellent assistance to our radiology and service department.

José Gómez

IT Support Engineer

José is a telecommunications engineer, with a background providing IT support in the health sector. He loves cooking and playing Tetris and is always willing to help his colleagues and customers.

Kvalitet

Natascha Smits

Quality & Compliance Manager

Well experienced in Quality Management, Information Security Management and international Data Privacy legislation. Located in the Netherlands. Worked in international and clinical settings for more than 10 years. Joined Teleconsult in 2019 as Quality and Compliance Officer.

Jessica Payne

Quality & Compliance Administrator

Jess is the youngest member of the Teleconsult team and has a background in psychology. She is responsible for handling the clinical administrative aspects of the business.

Finansafdelingen

Patricia Gordillo

Finance Manager

With many years of extensive experience from Multinational and national companies working as Finance administrator, Credit and Collection specialist, Account receivable responsible Patricia is our Finance Manager and her key role is supporting the expansion of Teleconsult. Handle financial reports, processes and projects to support the growth of the company. Lead and control the overall financial administration and ensure the accounts of the different business units are looked after. She possesses a highly professional attitude, excellent analytical skills and strong attention to accuracy.

Jessica Carlson

Finance Administrator

Jessica is a finance administrator at Teleconsult. Previously she worked as a medical administrator in a hospital in South of Sweden and is a licensed clinical social worker with a master of social work.
Werknemer Anna

Alba Carrasquer

Finance Administrator

Alba has a passion for numbers and a heart for teamwork. She is a Business Administration and Management graduate with 6 years of accounting experience. Previously worked in software and logistics.

Markedsføring

Shellie Agmon

Marketing Manager

Shellie, originally from the Netherlands is an experienced social media marketing manager who also has previous experience working in the Teleradiology industry in London. Now living in Tel Aviv she is working as our global brand marketing manager. She lays her focus on creating brand awareness internally as well as externally for all our different international locations.

Teleconsults politik for socialt ansvar

Hos Teleconsult forbedrer vi patientplejen og støtter patientsikkerheden ved at have et stærkt engagement i bæredygtighed og samfundsansvar. Vi tror på skabelsen af sunde miljøer og stræber derfor efter at minimere vores indvirkning på miljøet og levere merværdi til samfundet som helhed.

Vores engagement

 • Vi følger retningslinjerne fra  OECD for multinationale virksomheder og implementerer de ti principper i FN’s Global Compact.
 • Vi sikrer, at der implementeres foranstaltninger til at reducere vores aktiviteters indvirkning på de miljøområder, hvor den er mest signifikant, for at forhindre forurening, minimere ressourceforbruget og fremme effektivitet og energiudnyttelse.
 • Vi støtter og praktiserer menneskerettigheder og stræber efter at bidrage positivt til samfundet uden for vores forretningsområde.
 • Vi overholder alle gældende love og forpligtelser vedrørende miljø og menneskerettigheder. Hvis vores egne standarder er strengere, arbejder vi ud fra disse, og vi forventer det samme niveau af overholdelse fra vores forretningspartnere og underleverandører.
 • Vi evaluerer og gennemgår vores indvirkning årligt, sætter nye mål og måler fremskridt. Vi er forpligtet til løbende at forbedre vores præstationer.

Vores handlinger

Miljø

 • Vi bruger grøn energi på alle Teleconsults kontorer ligesom vi – så vidt muligt – anvender klimaneutrale servere.
 • Vi kompenserer for CO2-udslip ved flyrejser og flyver kun, når det er absolut nødvendigt.
 • Vi har papirløse kontorer, og når dette ikke er muligt, bruger vi miljøcertificeret papir.
 • Vi slukker så vidt muligt for alle enheder, når arbejdsdagen er slut.
 • Vi køber bæredygtige produkter og tjenesteydelser, hvor det er muligt (øko, fair trade, lokale og/eller genbrugte produkter).
 • Vi reducerer og sorterer vores affald.
 • Vi har et genbrugsprogram for elektronisk og teknisk udstyr.
 • Vi benytter tog, elbiler og eldrevne taxaer.

Samfund

 • Vi respekterer menneskerettighederne i alle forretningsrelaterede aktiviteter og undgår negativ indvirkning eller bidrag til sådanne.
 • Vi fremmer ligestilling mellem kønnene og sikrer lige karrieremuligheder
 • Vi stræber efter en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter mangfoldighed.
 • Vi har en aktiv politik mod korruption og bestikkelse.
 • Vi sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
 • Vi sponsorerer en ikke-statslig organisation, som vi sympatiserer med.

Vores Meditecs-enhed kører et komplet miljøstyringssystem og er ISO 14001-certificeret. Vi sigter mod at certificere alle vores forretningsenheder på samme måde i 2024.

Martin Leger

Administrerende direktør
Teleconsult