Vårt löfte

Bilddiagnostik och radiologi växer snabbt när det gäller volymer, komplexitet och tidskritiska ledtider. Teleradiologi – fjärrgranskning av radiologiska undersökningar – hjälper sjukhusen att hantera dessa utmaningar. Med hjälp av avancerad teknik fjärrgranskar våra radiologer brådskande och rutinmässiga undersökningar dygnet runt för sjukhus och kliniker i och utanför Europa. Detta hjälper den kliniska personalen att ställa korrekt diagnos för patienten i så god tid som möjligt.

Teleradiologi är vår kärnverksamhet

Med teleradiologi i centrum tar vi radiologin bortom sjukhuset och uppfyller i allt högre grad hälso- och sjukvårdssektorns efterfrågan på kompletterande tjänster, som t.ex. primär granskning för klinisk prövning, mentorskap, dubbelgranskning av ST-läkare, radiologistöd på plats och systemintegration.

Långsiktiga relationer

Vi är övertygade om att en långsiktig, harmonisk och givande relation med våra radiologer och kundsjukhus resulterar i bästa möjliga patientvård. Det är därför vi främjar en familjär atmosfär och starka teamrelationer. Samverkan leder alltid till ett bättre resultat.

Inspirerad, skriv till oss

Medicinsk kvalitet

Urval av kvalificerade radiologer

Teleconsult radiologer rekryteras och väljs ut på grundval av utbildning, erfarenhet och specialområden. CV och minst två referenser kontrolleras, liksom deras registrering, certifiering och bakgrund.

Utbildning och introduktion

Innan de nya läkarna börjar arbeta deltar de i ett introduktionsprogram där Teleconsults arbetsmetoder, protokoll och olika IT-systemen förklaras. Dessutom förklaras övervakningssystemet för medicinska och icke-medicinska prestationer för den nya radiologen. En månad efter arbetsstart planeras ett uppföljningsmöte under vilket radiologen kan ge feedback om de första arbetsupplevelserna och ställa eventuella frågor.

Kvalitetsgranskning

När de nya radiologerna har anslutit sig till teamet genomförs en eftergranskningskontroll. Detta görs utöver våra sedvanliga medicinska revisioner.

Medicinska revisioner

Med utgångspunkt i vårt kvalitetssäkringsprogram övervakas granskningskvaliteten kontinuerligt genom interna revisioner. Om det finns en avvikelse görs ett tillägg. Om det är kliniskt relevant informeras sjukhuset omedelbart. Lärdomar återkopplas till den enskilda radiologen och till radiolog-teamet.. Med jämna mellanrum reflekterar våra medicinskt ansvariga och vår kvalitetsgrupp över de övergripande resultaten och definierar förändringar, förbättringar eller förebyggande åtgärder. Eventuella avvikelser som flaggas av remitterande kliniker analyseras och används på samma sätt för att förbättra kvaliteten på våra resultat.

Lärande

Om det finns ett mönster i avvikelser eller en medicinsk händelse (t.ex. ett fel) som kan vara lärorik för andra läkare, kommer detta att tas upp av de medicinskt ansvariga och återkopplas till radiologerna genom regelbundna lärandesessioner. Om det är mer brådskande skickas ett e-postmeddelande till alla läkare för att informera dem om vad som hänt och vad de kan lära sig av det.

Relationer

Vi strävar efter att skapa förtroendefulla och trevliga arbetsrelationer. Vi tror att radiologer som känner sig väl behandlade och uppskattade levererar bättre kvalitet. Att hålla kontakten genom regelbundna enskilda möten under året skapar tillfällen för feedback kring arbetet i allmänhet, rörande IT-systemen, schemaläggningen samt den operativa och tekniska supporten. Förslag, idéer och annan återkoppling som vi får under dessa möten är ovärderliga för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra oss och göra Teleconsult till den bästa partnern att arbeta med.

Kompetens och kvalitet är av yttersta vikt. En korrekt, nyanserad och tydlig röntgenrapport är i slutändan avgörande för patienten. I min roll som medicinsk chef är mitt mål en arbetsmiljö där kompetenta radiologer hjälper varandra och delar kunskap för att bidra till bästa möjliga sjukvård.

Dr. Karl Johan Isacsson - Medical Director

Teleconsult definierar nyckeltal, KPIs, för medicinsk kvalitet, leveranstider, planering, informationssäkerhet och support. Våra nyckeltal följs upp varje vecka och månad. Vi informerar berörda kundsjukhus och medarbetare.

Natascha Smits - Quality & Compliance Manager

Operativ kvalitet

Granskning i tid

Våra kundsjukhus och patienterna är beroende av att utlåtanden levereras i tid. För att säkerställa granskning i tid är kommunikation, planering och kompetens avgörande. Våra IT-system, hanteringen av dem samt bra support är vitalt.

Utmärkt stöd

Vår servicedesk är en snabb ingång för dig med alla frågor och eventuella kommentarer. Service desk-teamet hjälper dig vidare i vår organisation.

Informationssäkerhet och dataskydd

Vårt ledningssystem för informationssäkerhet är integrerat i alla våra processer och följer ISO 27001. Det syftar till att garantera noll incidenter avseende patientsäkerhet, informationstillgänglighet samt full integritet och konfidentialitet. Reservinternetanslutningar, strömförsörjning och enheter ordnas för alla kritiska processer. Alla relevanta säkerhetselement, som kryptering, åtkomstkontroll och IT-hantering, granskas av externa parter. Dataintegritet kontrolleras på liknande sätt i enlighet med alla relevanta lokala bestämmelser om dataintegritet och patientuppgifter.

Vår historia

Teleconsult har sedan 2008 varit ett stöd för sjukhus, kliniker och myndigheter i Skandinavien, Nederländerna och Storbritannien.

 

Med liknande värderingar och visioner bildades Teleconsult år 2020 genom en sammanslagning av Direct Diagnostic Alliance (DDA) och Teleconsult Europe. Med över tio års erfarenhet inom teleradiologi har företagen utvecklat de bästa metoderna som kompletterar varandra och skapar synergier i den nya organisationen.

Teleconsult har utvecklats vidare till ett företag som använder innovativ teknik för att leverera den bästa tjänsten för jour och elektiv teleradiologi. Våra värderingar är centrerade kring idén om att den bästa medicinska kvaliteten kommer från en samstämd relation med våra läkare och kundsjukhus med patienten i fokus. Vi använder innovativ teknik för att bidra till att främja denna harmonin.

 

Våra värderingar

 

 • Alla anställda på Teleconsult har ett kvalitetsfokuserat tankesätt och tar till sig företagets värderingar.
 • Vi gör det lilla extra – för våra kunder och kollegor.
 • Vi värdesätter alla idéer och tillvägagångssätt, inte bara våra egna.
 • Vi ser till att alla våra resurser behandlas på ett säkert sätt.
 • Vi vet att vi inte vet allt, och vi samarbetar för att få veta så mycket som möjligt.
 • Vi är transparenta; det du ser är vad du får.
 • Vi lyssnar och uppmuntrar öppen dialog i hela organisationen.
 • Vi dömer inte och diskriminerar inte.
 • Vi vet att teamets förmåga är större än varje enskild individs.
 • Vi vet vad vi ska göra och vi gör det.

2007

Establishment of Teleconsult Europe

2008

First clients start using Teleconsult's remote reporting services

2009

Establishment of Direct Diagnostic Alliance

2009

Teleconsult Europe introduces its web based PACS platform, allowing clinics and radiologists to exchange imaging and reports

2011

Teleconsult Europe is awarded the tender for the Dutch Breast Cancer Screening Program

2012

Increasingly clinics across Europe and beyond connect to Teleconsult Europe for quality reporting services

2018

Teleconsult Europe expands into the United Kingdom and establishes Teleconsult UK

2020

Direct Diagnostic Alliance and Teleconsult Europe merge their organization and jointly continue under the Teleconsult brand

2021

Teleconsult start offering oncall reporting services from its Asia Pacific locations

2022

Telecsonsult starts oncall reporting for European hospitals from Bali, Indonesia

2022

Teleconsult establish Teleconsult Denmark

2023

Teleconsult starts oncall reporting for European hospitals from Auckland, New Zealand

2023

Teleconsult opens its office and reporting hub in Malmö, Sweden

Våra medarbetare

Medicinsk ledning

Karl Isacsson

Medical Director

Specialised as a radiologist in 2009 and has been working at consultant level since, with experience from Scandinavia, UK and New Zealand. Joined Teleconsult to establish the on-call team in Bali and is now the Medical Director of Teleconsult.

Management

Martin Leger

CEO

Martin Leger, Managing Director and Co-Founder of DDA. Holds an MA Marketing Management degree from Griffith University, Australia and a BA Business degree from Lincoln University, United Kingdom. Martin accumulates years of business management experience from companies such as CBS, Jetix Europe and Telemedicine Clinic.

Erik de Grijs

CCO & Chairman

Erik de Grijs, Chief Commercial Officer, Chairman and Co-Founder holds an Ba. International Management from Amsterdam University of Applied Sciences and an MBA from the University of Plymouth. Erik has many years of experience managing cross border healthcare start-ups and scale ups.

Hans Geuens

CTO

Holds a MA Electronic Engineering degree form the Artesis University College Antwerp, Belgium and a BA Business Informatics degree from Karel de Grote University College, Belgium. Hans gathers years of experience in the healthcare IT sector, having worked for Telemedicine Clinic and AGFA Healthcare.

Agustin Corsi

Managing Director UK

As one of the founders of Teleconsult in the UK, Agustin, is Managing Director and leading our company's vision to revolutionize the way radiology services are accessed and delivered globally, with technology playing a central role in connecting patients and healthcare providers with specialised radiologists who can provide fast, accurate, and safe diagnoses.

Matthew Maple

Commercial Director UK

An experienced Commercial Director in the Healthcare sector Matthew is one of the founders of Teleconsult in the UK. Co-opting his role as Registered Manager with the Care Quality Commission he is passionate about the benefits of Healthcare evolving with Technology he strives to embody Teleconsults ethos of being a reliable colleague.

Rasmus Jakobsen

Managing Director Denmark

Rasmus holds a MA in Information Studies from the University of Aarhus along with a BA in History of Ideas. He has been working within the health care sector since 2007 and has a vast experience in management and business development. In addition to this Rasmus also is an trusted advisor to both doctors, clients and colleagues.

Rådgivande styrelse

Jo Nicholas

Board Director UK

Founder of the TXM Healthcare group since its inception in 2011 and is now the founder of TXM Teleconsult UK Ltd since 2018. She currently stands as Group Director. With over 21 year of experience in the Healthcare arena in the UK with extensive background in Recruitment Delivery, HR and Governance, as well as being a nominated person for our services with the CQC, Care Inspectorate and RQIA. Jo is on a mission is to provide a safe, tailored telemedicine service to all our clients and be a reliable colleague.

Gitte Leger

Rådgivande chef

Gitte has extensive experience both in the private and public sector, smaller national and larger international companies as well as being a professional board member. Gitte works, guides, and gives advice to increase collaboration, efficiency, and satisfaction in matters concerning our organization, personnel, and structure. She also collaborates with partners and suppliers in connection with our various operational projects. Gitte loves her grandchildren and enjoys writing texts and lyrics.

Personalresurser & Verksamheter

Genta Banushi

HR & Operations Director

With over +10 years of work experience and an academic path, she is a specialist in business operations and management. Likes taking on new challenges and be there to set the right example for her team.

Sofia da Costa

Operations Manager

With a background from Stockholm in publishing and editorial advertising, Sofia is our Operations Manager and is responsible for the effective and successful management of Operations.
Werknemer 3

Damian Martuccio

Operations Manager

As the first employee of Teleconsult in the UK, I oversee the operational day to day tasks. With over 10 years of experience in the customer service industry, rapport building with clients and radiologist's is my bread and butter.

Anna Lennartsson

Operations Coordinator

Anna is one of our Operations Coordinators. Dedicated, professional and experienced within customer care service. Strong team worker with proven track records. Many years of experience from multinational companies with high volume of work and revenues.

Linn Claezon

Operations Coordinator

Originally from Sweden, since 7 years based in Barcelona. Great experience in the medical sector within sales support and customer service. Strong member in the service desk team here at DDA as an Operations coordinator with responsibilities regarding on-boarding and supporting our radiologists work during the on-call shifts.

Roben Cerbo

Operations Coordinator

With 4 years of service values cultivated in the service industry and a further 4 years of values and skills of supporting workflow developed in the travel industry, I offer operational support out of regular office hours. From railway to Teleconsult, bringing versatility, reliability and dedication into the team.

Matilda Mållberg

Operations and Quality Analyst

With good communication skills and understanding of the importance to maintain many things in the air at once Matilda on-boarded the Service Desk Operations Team with her positive attitude In hope of preserving the good service and keeping up the relationships with both hospitals and radiologists. From previous work experience and her academic history Matilda is a dedicated and competent person who sees new opportunities rather than problems.

Angelique Wallenborg

Operations Coordinator

As a part of the Service Desk team my main areas of responsibility are the on-call project, as well as handling discrepancies. During my free time I love to explore new restaurants and cafés, or to go outside of the city to enjoy nature and different beaches.

Iida Impilä

Operations Coordinator

Iida has a bachelor's degree in dance pedagogy from Stockholm University of the Arts. In the past she has worked in the field of education, social media and languages.

Davide Nyblom

HR Planning & Facility Manager

Davide likes to see opportunities, and with many years of experience working with co-partners and organizations from many different backgrounds, he now has the opportunity in his role as a Planning and Facility manager to assist his colleagues work go as smooth as possible so they are able to achieve a satisfying result.

Ida Glöde

Client Relations Manager Denmark

Ida is responsible for developing our business in Denmark. She has +10 years of experience in medical staffing and recruitment of radiologists for the Danish Health Care Sector. Her passion is developing longstanding relationships with both clients and doctors.
Werknemer 13

Ashley Smith

Operations Coordinator

Ashley has 20 years of Customer Service experience both in the UK and South Africa. Before starting with Teleconsult she worked in IT for 8 years.
Werknemer 11

Jon Priddle

Relationship and Recruitment Manager

Tine

Tine Fredberg

Recruitment and Operations coordinator

Tine maintains a close collaboration with both our clients and radiologists, building trusting relationships while ensuring smooth operations and communication. With 7+ years experience in the public sector in Denmark, she specializes in organizational development and recruitment. Outside of work, Tine enjoys hiking in the Catalan mountains and expanding her culinary horizons with the global cuisine.
Werknemer 10

Ricky Amin

Operations Coordinator

Ricky has 12+ years of experience in the luxury watches industry. His focus lies in driving new business and maintaining supplier relationships.
Leticia

Leticia Calva

Senior Medical Recruitment Consultant

Leticia, originally from Mexico and based in Barcelona, holds a Masters Degree in Human Resources Management and a vast experience working closely with highly subspecialized radiologists to help them find their dream job. She is passionate about the use of technology to benefit healthcare for people around the globe. Are you looking for your next adventure? Feel free to contact her, she is happy to help you.

IT

Fran Guillamon

IT System Integration Lead

Working in the medical imaging world since 2006. Giving support to the radiologists in several hospitals and becoming applications and integrations specialist after some years. Now helping our new customers integrate and perform training sessions for the new colleagues on our applications.

Alexander Blom

IT Support Engineer

With experience in both the Swedish and Spanish IT market, as well as a strong interest in helping others, Alexander works as a Technical Support Engineer in order to provide excellent assistance to our radiology and service department.

José Gómez

IT Support Engineer

José is a telecommunications engineer, with a background providing IT support in the health sector. He loves cooking and playing Tetris and is always willing to help his colleagues and customers.

Kvalitet

Natascha Smits

Quality & Compliance Manager

Well experienced in Quality Management, Information Security Management and international Data Privacy legislation. Located in the Netherlands. Worked in international and clinical settings for more than 10 years. Joined Teleconsult in 2019 as Quality and Compliance Officer.

Jessica Payne

Quality & Compliance Administrator

Jess is the youngest member of the Teleconsult team and has a background in psychology. She is responsible for handling the clinical administrative aspects of the business.

Finansavdelning

Patricia Gordillo

Finance Manager

With many years of extensive experience from Multinational and national companies working as Finance administrator, Credit and Collection specialist, Account receivable responsible Patricia is our Finance Manager and her key role is supporting the expansion of Teleconsult. Handle financial reports, processes and projects to support the growth of the company. Lead and control the overall financial administration and ensure the accounts of the different business units are looked after. She possesses a highly professional attitude, excellent analytical skills and strong attention to accuracy.

Jessica Carlson

Finance Administrator

Jessica is a finance administrator at Teleconsult. Previously she worked as a medical administrator in a hospital in South of Sweden and is a licensed clinical social worker with a master of social work.
Werknemer Anna

Alba Carrasquer

Finance Administrator

Alba has a passion for numbers and a heart for teamwork. She is a Business Administration and Management graduate with 6 years of accounting experience. Previously worked in software and logistics.

Marknadsföring

Shellie Agmon

Marketing Manager

Shellie, originally from the Netherlands is an experienced social media marketing manager who also has previous experience working in the Teleradiology industry in London. Now living in Tel Aviv she is working as our global brand marketing manager. She lays her focus on creating brand awareness internally as well as externally for all our different international locations.

Teleconsults policy för socialt ansvar

Med vår verksamhet på Teleconsult förbättrar vi patientvården och stöder patientsäkerheten. Vi tror på en sund miljö och vår ambition är därför att minimera vår påverkan på vår omgivning och göra vårt bästa för samhället i allmänhet.

Vårt engagemang

 • Vi följer alltid OECD:s riktlinjer för multinationella företag och vi tillämpar FN:s Global Compacts tio principer.
 • Vi ser till att vidta åtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på de områden där den är som mest signifikant, för att på så sätt minimera resursförbrukningen och främja effektivitet och energisparande.
 • Vi främjar och praktiserar mänskliga rättigheter och vill bidra positivt till samhället även utanför vårt affärsområde.
 • Vi efterlever helt och fullt gällande lagstiftning och andra förpliktelser vad gäller såväl miljö som mänskliga rättigheter. När våra egna krav är strängare,är det dessa vi efterlever. Vi kräver samma efterlevnad av våra affärspartners och underleverantörer.
 • Vi utvärderar varje år den påverkan vår verksamhet har, och sätter upp nya mål och mäter våra framsteg. Vi är fast beslutna att ständigt förbättra oss.

Våra handlingar

Miljö

 • Vi använder, så långt möjligt, grön energi och klimatneutrala servrar på alla våra Teleconsult-kontor.
 • Vi kompenserar för koldioxidutsläpp vid affärsresor med flyg, och vi flyger endast när det är nödvändigt.
 • Vi har papperslösa kontor, och när detta inte är möjligt använder vi ekocertifierat papper.
 • Vi stänger så långt möjligt av all utrustning vid dagens slut.
 • Vi köper så långt möjligt hållbara produkter och tjänster (ekologiskt, fair trade, lokala produkter och/eller återanvända produkter).
 • Vi reducerar och separerar vårt avfall.
 • Vi har ett återvinningsprogram för elektronisk och teknisk utrustning.
 • Vi utnyttjar tåg, eldrivna bilar och eldrivna taxibilar.

Samhället

 • Vi respekterar i all vår affärsverksamhet de mänskliga rättigheterna och undviker att orsaka eller bidra till negativ påverkan vad gäller dessa, samt vidtar åtgärder i den mån sådan påverkan konstateras.
 • Vi främjar jämställdhet genom att säkerställa lika karriärmöjligheter.
 • Vi eftersträvar en inkluderande arbetsplats, med människor från alla slags bakgrunder.
 • Vi har en aktiv antikorruptions- och antimutpolicy.
 • Vi säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö.
 • Vi sponsrar en icke-statlig organisation som vi känner samhörighet med.

Vår Caduceus-enhet driver ett fullskaligt miljöledningssystem och är ISO 14001-certifierat. Vårt mål är att alla våra affärsenheter   ska vara certifierade på liknande sätt under 2023.

Martin Leger

Verkställande direktör
Teleconsult