Vårt löfte

Bilddiagnostik och radiologi växer snabbt när det gäller volymer, komplexitet och tidskritiska ledtider. Teleradiologi – fjärrgranskning av radiologiska undersökningar – hjälper sjukhusen att hantera dessa utmaningar. Med hjälp av avancerad teknik fjärrgranskar våra radiologer brådskande och rutinmässiga undersökningar dygnet runt för sjukhus och kliniker i och utanför Europa, vilket hjälper den kliniska personalen att ställa korrekt diagnos för patienten i så god tid som möjligt.

Teleradiologi är vår kärnverksamhet

Med teleradiologi i centrum tar vi radiologin bortom sjukhuset och uppfyller i allt högre grad hälso- och sjukvårdssektorns efterfrågan på kompletterande tjänster, som t.ex. primär granskning för klinisk prövning, mentorskap, dubbelgranskning av ST-läkare, radiologistöd på plats och systemintegration.

Långsiktiga relationer

Vi är övertygade om att en långsiktig, harmonisk och givande relation med våra radiologer och kundsjukhus resulterar i bästa möjliga patientvård. Det är därför vi främjar en familjär atmosfär och starka teamrelationer. Samverkan leder alltid till ett bättre resultat.

Inspirerad, skriv till oss