Elektiv granskning

Över 70 sjukhus och kliniker i Skandinavien, Europa och Storbritannien räknar med och ser på oss som sina pålitliga kollegor för snabb leverans av högkvalitativa utlåtanden.

Vi finns där när du behöver oss

När du behöver vårt stöd, ger våra teleradiologilösningar dig direkt tillgång till den subspecialiserad kompetens som du behöver.

Du bestämmer hur snabbt

Utlåtandena levereras under avtalad svarstid.

Du kan lita på vår kvalitet

Vi har infört kvalitetsgranskningar för alla våra processer, från rekrytering av radiologer till radiologernas kompetens och utformningen av röntgenutlåtanden.

Snabb konfigurering och start

Våra IT-specialister ser till att anslutningen är snabb och felfri, så att du kan skicka undersökningar till oss på ett säkert sätt.

Du kan fokusera på de mest relevanta uppgifterna

Vår elektiva granskning hjälper er att frigöra tid för att fokusera på ronder, forskning eller undervisning.

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss.

Akut granskning

Du kan lita på våra jourläkare för akut granskning och den bästa möjliga kommunikationen.

Tillgång till subspecialiserade radiologer när som helst, året runt

Vår tjänst för jourgranskning innebär att ditt sjukhus alltid har omedelbar tillgång till radiologer när ditt team har avslutat sitt arbete för dagen.

Jourhavande radiologer som arbetar dagtid

Akuta undersökningar tolkas av legitimerade radiologer som granskar under dagtid i utvalda tidszoner. Radiologerna har god erfarenhet och jourvana.

Snabba svarstider

Du får snabbast möjliga svar för multitrauma, oftast inom 10 minuter, 5 minuter för “Rädda Hjärnan” och 30-60 minuter för alla andra akuta undersökningar.

Kommunikation är centralt

Vårt team som arbetar under jourtid ger tillförlitlig vägledning i akuta situationer.

Mindre belastning

Ditt team kommer att uppleva mindre belastning eftersom behovet av att tjänstgöra efter arbetstid minskar. Detta hjälper er att bygga ett starkt team med en god balans mellan arbete och privatliv, vilket i sin tur attraherar och behåller de bästa kollegorna.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa till med akut granskning

Mammografi

Teleconsult är glada att kunna meddela att vi erbjuder teleradiologitjänster inom mammografi genom specialiserade radiologer. Under de senaste åren har våra bröstradiologer undersökt över 2 000 000 mammografier för flera nationella, förebyggande, program. I dag omfattar vårt utökade utbud granskning inom följande områden:

Screening av mammografier

MRI-undersökningar av bröst

Ta reda på mer om våra granskningstjänster för mammografi

Klinisk prövning

Specialister redo att granska inom ramen för klinisk prövning

 

Våra tjänster omfattar;

 • Oberoende central granskning (ICR) av medicinska bilder från kliniska prövningar
 • Subspecialiserade experter inom radiologi och bildanalys

Användningen av centraliserade och standardiserade bedömningar av medicinsk bildbehandling i de olika utvecklingsfaserna av nya läkemedel och biologiska läkemedel fortsätter att öka år efter år. Mer än 35 % av alla kliniska multicenterförsök som initieras av läkemedels- och bioteknikindustrin har en komponent med medicinsk bildbehandling för att bedöma säkerhet, effekt och/eller lämplighet. För att minimera variabiliteten i analysen av alla dessa, standardiseras bedömningen av bilddiagnostikdelen vanligtvis så mycket som möjligt. I många fall läggs detta centraliserade arbetet ut på högspecialiserade laboratorier för bildbehandling. Dessa kärnlaboratorier måste ha tillgång till en ökande kapacitet av erfarna och lämpligt certifierade radiologer.

Teleconsult tillhandahåller erfarna radiologer för en mängd olika terapeutiska indikationer, som omfattar ett stort antal olika bildmodaliteter och många olika metoder. Nedanstående lista utgör exempel på kvantitativa bedömningsmetoder med varierande onkologiska responskriterier som ingår i vår repertoar. Listan kan göras längre.

 • RECIST 1.0/1.1
 • Cheson/Lugano
 • RANO/McDonald
 • Choi
 • PCWG2

Tveka inte att kontakta oss om din studie kräver en specifik metodik. Vi kommer utan tvekan att kunna hitta en erfaren och tillgänglig expert i vårt ständigt växande nätverk av radiologer och nuklearmedicinska läkare.

Om du vill ha de bästa experterna för din kliniska prövning är du välkommen att kontakta oss

Ambassadör på plats

Teleconsult förstår, som erfaren leverantör, att en av de största utmaningarna kan vara kommunikationen och dialogen mellan den interna avdelningen och radiologer på distans. I bästa fall är våra radiologer på distans fullt insatta i ert interna arbetssätt och kommunikationssätt. Det gör vårt samarbete ännu mer effektivt och “naturligt”.

För att överbrygga eventuellt bristande dialog och för att göra vår utlokaliserade tjänst till en förlängning av din avdelning har vi utvecklat vårt unika ambassadörsprogram.

I praktiken erbjuder vi din röntgenavdelning en Teleconsult-ambassadör, som väljs ut med dina unika krav i åtanke.

En Teleconsult-ambassadör är en specialist inom medicinsk radiologi som kommer att fungera som en primär kontaktpunkt för klinisk kommunikation mellan din avdelning och Teleconsults radiologteam. Det är ambassadörens uppgift att informera Teleconsults radiologteam om er interna kultur och era specifika arbetssätt för att på bästa sätt möta och uppfylla era önskemål. Dessutom kan ambassadören erbjuda olika former för stöd på plats på en regelbunden basis. Vid behov kan vi erbjuda flera ambassadörer baserat på specialitet som kan rotera vid behov.

Nyckelelementen i ambassadörsprogrammet är följande:

 • Primär kontaktpunkt för remitterande läkare och interna radiologer.
 • Kommunikatör till distansradiologer inom Teleconsult.
 • Tillgänglighet på plats för MDK, multidicsiplinär konferens, granskning och utbildning av ST-läkare och utbildning inom olika radiologiska subspecialiteter.
 • Ge fortlöpande relevant återkoppling.
 • Översikt och engagemang i Teleconsults QAP (kvalitetssäkringsprogram).
Ta reda på mer om våra ambassadörer

Systemintegration

Vi har under årens lopp utvecklats till integrationsexperter. Vi strävar efter högsta möjliga driftskompatibilitet med våra kunders plattformar för en säker åtkomst och ett tillförlitligt flöde till systemen.

Dagligen övervinner Meditecs-Caduceus integrationsarkitekter och ingenjörer de mest komplexa integrationsutmaningarna inom radiologi och andra plattformar inom hälso- och sjukvården.

Meditecs är en del av Teleconsult Group och erbjuder interoperabilitetstjänster till sjukhus, laboratorier, läkemedels- och försäkringsbolag.

Meditecs Connect Engine

Meditecs Connect Engine är en enda åtkomstpunkt för datakoppling, interoperabilitet och samarbete mellan olika plattformar och system inom hälso- och sjukvården. Utnyttja er nuvarande plattforms kapacitet genom smidig och sömlös interoperabilitet mellan system och instanser.

Meditecs integrationsstöd

Vi integrerar sömlöst er hälsovårdsplattform med kundens eller leverantörens system.

Meditecs expertpanel

Låt våra experter hjälpa er att utnyttja systemets möjligheter med hjälp av interoperabilitet.

Ta reda på mer om våra integrationstjänster