TreesForAll1

Trees for all

Vi är stolta över att meddela att Teleconsult har tagit ännu ett steg i vårt åtagande att vara ett hållbart företag!

Vi är glada över att kunna berätta att vi har kompenserat för de koldioxidutsläpp som orsakats av våra flygresor

under 2022 genom Trees for All.

Detta visar vårt engagemang för att minska vår klimatpåverkan och bidra till en grönare framtid.

Genom att stödja skogsplanteringsprojekt strävar Trees for All efter att återställa och bevara skogar över hela världen,

bekämpa klimatförändringar och skapa en positiv inverkan på lokala samhällen.

Vi är tacksamma för möjligheten att bidra till deras uppdrag.

På Teleconsult är hållbarhet en kärnvärdering som vi integrerar i alla våra verksamhetsområden.

Vi anser att det är vårt ansvar att prioritera planetens välmående för kommande generationer.

Koldioxidkompensation är en av våra pågående insatser och visar vårt åtagande för miljöansvar.

Tillsammans kommer vi fortsätta att utforska innovativa sätt att minimera vår ekologiska påverkan och aktivt bidra till en mer hållbar värld.

Vi bjuder in dig att följa med oss på denna resa mot en grönare framtid.

Läs mer här.

Läkare Utan Gränsers

Med en stark önskan att ge tillbaka, sponsrar Teleconsult aktivt Läkare Utan Gränser, en organisation som har en speciell plats i våra hjärtan. Det är en icke-statlig organisation (NGO) av franskt ursprung känd för sina projekt i konfliktzoner, vid naturkatastrofer och i länder drabbade av endemiska sjukdomar.

Idag förblir Läkare Utan Gränser fast beslutna att tillhandahålla avgörande hjälp och medicinsk vård till människor som står inför kriser över hela världen. Med ett omfattande nätverk av mer än 65 000 humanitära arbetare utspridda över 70 länder reagerar de snabbt på de som påverkas av naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, konflikter och krig. Organisationens orubbliga engagemang för att förbli neutral, opartisk och oberoende säkerställer att hjälp når alla, var som helst, utan diskriminering.

Läkare Utan Gränsers exceptionella ansträngningar har inte gått obemärkta förbi. År 1999 hedrades de rättvist med det prestigefyllda Nobelpriset för fred, vilket erkände det enorma intryck deras osjälviska arbete haft på främjande av fred och lindring av lidande.

När vi står i solidaritet med denna ädla sak är vi inspirerade av Läkare Utan Gränsers outtröttliga engagemang och delar deras vision om att skapa en värld där tillgång till högkvalitativ hälsovård inte känner några gränser. Tillsammans går vi framåt, skapar en positiv påverkan och ger hopp till dem som står inför de mest utmanande omständigheterna. Genom vårt stöd tror vi på att bidra till en bättre, friskare och mer medkännande värld för alla. Läs mer om dem här.

Detaljer om bilderna nedan:

1. Läkare Utan Gränser medicinska team tar hand om en patient på intensivvårdsavdelningen på “medicintåget,” som används för att evakuera svårt skadade eller sjuka personer till säkrare delar av Ukraina. Foto: Andrii Ovod.

2. Läkare Utan Gränser vattenspecialister installerar en vattenpump i Cross River-staten i Nigeria. På grund av det massiva inflödet av människor som flyr fanns det en betydande brist på vattenkällor. Foto: Albert Masias.

3. Medlemmar av Läkare Utan Gränser nödinsatsteam anländer till Buzi, Moçambique, för att bedöma behoven efter att Cyklonen Idai ödelagt stora delar av landet. Foto: Pablo Garrigos.

Untitled Design

Förenta nationerna

Stop TB-partnerskapet, en organisation inom Förenta nationerna med säte i Genève, Schweiz, leder den globala kampen mot tuberkulos och förenar 1600 samarbetsorganisationer över hela världen. Tuberkulos, orsakad av Mycobacterium tuberculosis, kräver 1,5 miljoner liv varje år och påverkar särskilt dem med HIV och bidrar till antimikrobiell resistens.

Tuberkulos förblir ett globalt hälsoproblem, och vi är beslutna att vara en del av lösningen. Vårt samarbete med Förenta nationernas Stop TB-program är inriktat på att avsluta den globala tuberkulos-epidemin. Genom detta partnerskap granskar våra radiologer tusentals bröströntgenbilder i strävan efter en värld fri från tuberkulos.

Tillsammans arbetar vi outtröttligt för att bekämpa tuberkulos.

Läs mer här.